Stefan Moberg

Diplomkonsert (kammarmusik) i Landstingssalen
på Malmö Rådhus den 29  april 2008.

 
 
Weberkvartetten

Ronnie Weber, violin I
Hedda Heiskanen, violin II (vik.)
Patrik Eriksson, viola
Stefan Moberg, cello (vik.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillbaka till Examenssidan sidan

   

Samtliga foton tagna av Lars Nyberg